ХАРКІВЩИНА: WEB-проект Харківської обласної універсальної наукової бібліотеки

« Бібліографічні покажчики

 

Історія міст і сіл Харківської області

Науково-бібліографічний покажчик [2004]

зміст покажчика

 

ЗОЛОЧIВСЬКИЙ РАЙОН

Загальні праці

 1. Край наш Золочівський: Краєзн. нарис / Уклад. А.Д.Тесло. - Х.: Золоті сторінки, 2000. - 82 с.; іл.

Історія

 1. Борох М. Ті важки роки окупації: З арх. документів / М.Борох // Зоря. - 1995. - 25 жовт.
 2. Вороной А. Портрет незнакомки, или Как я искал усадьбу князя Голицына: [История основания усадьбы, которая находилась в с. Должик] / А.Вороной // Время. - 1991. - 21 нояб.
 3. Гончаров А. "Поводилися по-більшовицькі": [Сторінки історії підпілля] / Гончаров А., Старовойт М. // Соц. Харківщина. - 1982. - 13 берез.
 4. Гур'єв В. Надто дорогою ціною: [Про голодомор в с. Гур. Козачок (1933 р.)] / В.Гур'єв // Зоря. - 1991. - 7 груд.
 5. Дмитрієв О. Ми із 43-го: [Спогади Героя Рад. Союзу про бої в р-ні] / О.Дмитрієв // Зоря. - 1975. - 22 лют.
 6. Книга Пам'яті України. Харківська область. Т. 7. Райони: Зміївський, Золочівський, Ізюмський. - Х.: Наук. ред. Харк. обл. вид-ня Книги Пам'яті України, 1995. - 816 с.
 7. Кулаков О. Героїчний рейд: [Про Героя Рад. Союзу Є.В.Шкурдалова, учасника звільнення р-ну від нім.-фашист. загарбників, 1943 р.] / О.Кулаков // Зоря. - 1991. - 7 листоп.
 8. Лисянская С. Памятники эпохи бронзы на территории Золочевского района Харьковской области / С.Лисянская // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття: Матеріали наук. конф. мол. учених 16-18 квіт. 2003 р. / М-во культури і мистецтв України, Харк. держ. акад. культури. - Х.: ХДАК, 2003. - С. 38.
 9. Медвідь В. Доба жорстоких боїв за Золочів: [Серп. 1943 р.] / В.Медвідь // Слобід. край. - 2003. - 6 серп.
 10. Шаповалов М. Все для перемоги над ворогом: [Про боротьбу з Врангелем на Золочівщині] / М.Шаповалов // Зоря. - 1977. - 20 груд.
 11. Шаповалов М. Землю тим, хто її обробляє: [Про встановлення Рад. влади в р-ні] / М.Шаповалов // Зоря. - 1977. - 15 груд.
 12. Шаповалов М.Х. Спільно добували перемогу / М.Х.Шаповалов // Книга Пам'яті України. Харківська область. Райони: Зміїв., Золочів., Ізюм. - Х., 1995. - Т. 7. - С. 324-332.
 13. Шрамко І. На розкопках древності: [Археол. дослідження в р-ні] / І.Шрамко // Зоря. - 1994. - 29 лип.

Природа та екологія

 1. Левченко В. На голубій ниві: [Про використовування річок, озер, ставків в р-ні] / В.Левченко // Зоря. - 1995. - 5 квіт.

Народне господарство

 1. Борох М. Із історії господарств [р-ну] / М.Борох // Зоря. - 1995. - 11 жовт.
 2. Борох М. Слід на рідній землі: З арх. документів про історію госп-в р-ну / М.Борох // Зоря. - 1996. - 26 січ.
 3. Бєжина Н. Друге народження підприємства: [Про роботу хлібоприймал. підприємства] / Н.Бєжина // Панорама. - 1999. - 3 июля. - С. 3.
 4. Завод пущено: [Конгресів. цукр. з-д] // Зоря. - 1977. - 3 верес.

Релігія

 1. Іванчук Б. Знайдіть стежину до храму: [Про Свято-Вознесен. церкву] / Б.Іванчук // Зоря. - 1993. - 24 лют.

Наука. Освіта

 1. Життя, віддане науці: [Про рос. хіміка П.Д.Хрущева (1849-1909), життя якого пов'язане з с. Карасівка] // Зоря. - 1992. - 28 берез.

Культура

 1. Макагонов А. Погляд у вічність: [Про музей Г.С.Сковороди в р-ні] / А.Макагонов // Соц. Харківщина. - 1979. - 4 листоп.
 2. Пузиков В. Мотивы седой старины: [О создании в с. Писаревка ист.-краевед. музея] / В.Пузиков // Правда Украины. - 1988. - 12 авг.
 3. Саппа Н. Зеленый памятник поэту: [О создании мемориал. заповедника Г.Сковороды в Сковородиновке] / Н.Саппа // Крас. знамя. - 1986. - 13 апр.
 4. Соколовський В. Із найчистіших джерел: [Іст.-краєзн. музею - 25 років] / В.Соколовський // Слово ветерана. - 2002. - 4 дек

Мистецтво

 1. Бежина Н. И золочевская земля может взрастить собственных Репиных: [Дет. худож. шк. - 15 лет] / Н.Бежина // Панорама. - 1993. - N 51.
 2. Дегтярев И. Усадьба в Малыжино: [Памятник архитектуры] / И.Дегтярев // Крас. знамя. - 1981. - 29 нояб.
 3. Захарова Л. На радість людям: [Про самодіял. худож. І.Г.Несвітайло] / Л.Захарова // Зоря. - 1991. - 14 листоп.
 4. Лигостаева С. Дом культури на дому: [О вышивальнице Г.И.Хворостенко, с. Березовка] / С.Лигостаева // Крас. знамя. - 1991. - 3 апр.

Література

 1. Гузар І. Він думав у серці своїм: [Про дні Г.С.Сковороди в с. Сковородинівка] / І.Гузар // Слобід. край. - 1993. - 29 трав.
 2. Нові члени СПУ: [Доценко Лідія Григорівна - зав. Березів. фельдшер. пунктом] // Літ. Україна. - 1997. - 6 лют.
 3. Постольний С. Золочів: [Вірш] / С.Постольний // Зоря. - 1995. - 29 груд.
 4. Саньков С. Видатний філософ: [Про літ.-меморіал. музей Г.Сковороди в Сковородинівці, Зачепил. р-н] / С.Саньков // Сіл. журн. - 2001. - N 5. - С. 11.
 5. Селіванчик Т. Дивне світло любові: [Про кн. віршів "Потреба польоту" поетеси Л.Доценко] / Т.Селіванчик // Зоря. - 1995. - 9 листоп.

Населенні пункти

Золочів

 1. Золочев: когда и почему?: [Об образовании города и происхождении названия] // Время. - 1992. - 13 окт.
 2. Золочеву - 300 років // Зоря. - 1977. - 18 серп.
 3. Золочів: Зб. архів. документів і матеріалів / Дрож. архів. Харк. обл. – Х.: Фолио, 1995. – 104 с.
 4. Золочів // Рідний край: Навч. посіб. з народознав. / За заг. ред. І.Ф.Прокопенка. - 2-ге вид., випр. і доп. - Х., 1999. - С. 136-138.
 5. Золочів // Топонімічний словник Харківщини / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка. - Х., 1991. - С. 45-46.
 6. смт Золочів (1677) // Янко М.П. Топонімічний словник України: Словник-довідник / М.П.Янко. - К., 1998. - С. 149.
 7. Шахов М. В роки революції і громадянської війни: [До 300-річчя заснування Золочіва] / М.Шахов // Зоря. - 1977. - 29 січ.
 8. Шахов М. В ті далекі роки: [До 300-річчя заснування міста] / М.Шахов // Зоря. - 1977. - 29 січ.
 9. Шахов М. Це було у лютому 43-го: До 50-річчя першого визволення Золочева / М.Шахов // Зоря. - 1993. - 27 лют.

Гур'їв Козачок

 1. Гур'їв Козачок // Топонімічний словник Харківщини / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка. - Х., 1991. - С. 32.
 2. Можейко И. Однокоренное пространство: [Из истории села] / И.Можейко // Событие. - 2003. - 30 янв.-5 февр. - С. 22.

Олександрівка

 1. Олександрівка // Топонімічний словник Харківщини / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка. - Х., 1991. - С. 73.

Писарівка

 1. Писарівка // Топонімічний словник Харківщини / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка. - Х., 1991. - С. 76.

Сковородинівка

 1. с. Сковородинівка // Коваль А.П. Знайомі незнайомці: Походження назв поселень України / А.П.Коваль. - К., 2001. - С. 260.
 2. с. Сковородинівка (до 1926 р. - Пан-Іванівка) // Янко М.П. Топонімічний словник України: Словник-довідник / М.П.Янко. - К., 1998. - С. 323.
 3. Сковородинівка // Топонімічний словник Харківщини / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка. - Х., 1991. - С. 85.

Феськи

 1. Феськи // Топонімічний словник Харківщини / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка. - Х., 1991. - С. 92.

Уди

 1. Холодова О. Село Уды: лица сквозь столетия: [История села] / О.Холодова // Крас. знамя. - 1990. - 30 окт.

 

зміст покажчика